WE-SEDSO BLACK PRINCE

Ahnentafel

Eltern Großeltern Urgroßeltern Ur-Urgroßeltern
Kuroichi Go Suou Musashi Kensha
VDH 13/175Ü00306
Fellfarbe: black tan
HD-Wert: HD-A
Misuzu No Shouryuu Go Chichibu Misuzusou
Nippo H20-390
Fellfarbe: black tan
Kuroichi Go Saku Asukaen
Nippo 16-28414
Benioume Go Kagiyasou
Nippo H17-27877
Isozaki No Baika Go Miyagi Isozakisou
Nippo H21-17852
Kiyotaka Go Miyagi Matsuyoshisou
Nippo 14-12515
Hamahime Go Tsugaru Kuwatasou
Nippo 19-3966
Setsuzan Divinita Lunare
VDH 11/175Ü00225
Fellfarbe: black tan
HD-Wert: HD-B
Kurokoma Go Fuji Hachimansou
AKC NP25699801
Fellfarbe: black tan
Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou
Nippo 15-2552
Harukahime Go Sanuki Mizumotosou
Nippo 13-17673
Blackcrest’s Kairi Gold
AKC NP15275401
Kairi Go Ryukuyu Uruma
AKC NP03985701
Akizakurahime Go Etchuu Wakasugisou
AKC NM94139601